Skip to main content

Graag houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Ziekenhuisterrein locatie ETZ Waalwijk aangekocht

Het terrein en de gebouwen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) aan de Kasteellaan in Waalwijk zijn verkocht. Op termijn komen op deze plek een nieuw regionaal gezondheidscentrum en 195 woningen.

Het ETZ en Mijzo investeren in de toekomst van de zorg in Waalwijk. Zij doen dit samen met koper en ontwikkelaar Peters Projectontwikkeling Schaijk BV en DM Equity Partners (investeringsmaatschappij van Mandemakers). Ook PrimaCura (de Huisartsen Spoedpost) krijgt een plek in het nieuwe gezondheidscentrum.

Tekst gaat verder onder de foto

Visuele impressie van het nieuwe centrumgebied. Impressie is gemaakt door EGM architecten.
Visuele impressie van het nieuwe centrumgebied. Impressie is gemaakt door EGM architecten.

Gezondheidscentrum en woningen

In Waalwijk bundelen ETZ, Mijzo en PrimaCura hun krachten om de zorg (voor onder meer ouderen) samen vorm te geven. Dit gebeurt in een nieuw te bouwen regionaal gezondheidscentrum op de plek waar nu het ziekenhuis gevestigd is. De opbrengsten van het terrein worden ingezet voor de realisatie van dit nieuwe centrum.

Peters Projectontwikkeling Schaijk BV (PPO) bouwt 195 woningen met veel aandacht voor het behoud en versterken van het groen, de biodiversiteit en waterbuffers. Er komen huur- en koopwoningen voor starters, ouderen en gezinnen, met een autovrije zone in het hart van de nieuwe stadsbuurt. Het nieuwe gezondheidscentrum ligt centraal in het gebied.

Compleet ziekenhuisaanbod

Gerard van Berlo, lid van de raad van bestuur van het ETZ, is verheugd dat PPO het terrein wil herontwikkelen: “Het ETZ behoudt een klein deel van de grond voor de realisatie van het gezondheidscentrum. We willen daar een breed aanbod poliklinische ziekenhuiszorg leveren. In Waalwijk kan de patiënt straks voor poliklinische en diagnostische tweedelijns en chronische zorg terecht”.
Ook wethouder Dilek Odabasi van de gemeente Waalwijk is blij met de plannen: “Ik vind het belangrijk dat we lokaal de benodigde zorg kunnen blijven bieden”.

Mijzo en PrimaCura

Mijzo realiseert veertig plaatsen voor geriatrische revalidatie en eerstelijnsverblijf (revalidatie- en herstelzorg aan ouderen) in het nieuwe centrum. Ook de Huisartsen Spoedpost van PrimaCura zal meeverhuizen en onderdak vinden in het nieuwe centrum. Daarnaast is er ruimte voor andere zorgverleners zoals een fysio- en ergotherapeut of tandarts. “Het moet een plek worden waar inwoners, patiënten, cliënten, revalidanten en (zorg)professionals laagdrempelig naartoe komen, ook om elkaar te ontmoeten. Een gezondheidscentrum waarin ‘anders werken’ centraal staat; waar een bijdrage geleverd wordt aan samenredzaamheid om zo zelfstandig mogelijk te blijven. Waarin we de uitdagingen van de ouder wordende samenleving echt samen aangaan”, zegt Mireille de Wee, bestuurder van Mijzo. Ook wordt gedacht aan het aanbieden van educatie op het gebied van gezondheid en leefstijl.

Stedenbouwkundig plan

De complete ontwikkeling van het terrein en de precieze invulling (naast de poliklinische, niet-intensieve zorg van het ETZ en de geriatrische revalidatie van Mijzo) wordt in nauw overleg tussen gemeente, PPO en omgeving verder uitgewerkt. PPO komt in overleg met de gemeente Waalwijk tot een nader gedetailleerd stedenbouwkundig plan. PPO en DM Equity Partners hechten veel waarde aan het in stand houden of uitbreiden van de huidige zorgfuncties. PPO start in 2023 een participatietraject waarbij de omwonenden betrokken worden.

De Waalwijkse wethouder Ad de Jong besluit: “De woningnood is hoog, de ontwikkeling van dit gebied biedt mogelijkheden om hierin de nodige stappen te zetten en past uitstekend in onze woningbouwambitie”.

Herontwikkeling

Het terrein wordt in delen herontwikkeld zodat de zorginstellingen zorg kunnen blijven verlenen tijdens de sloop van het ziekenhuis en nieuwbouw van het gezondheidscentrum.
Als alles volgens planning verloopt kan het nieuwe gezondheidscentrum eind 2025 in gebruik worden genomen.

 

bron: https://www.etz.nl/Over-ETZ/Nieuws/2022/10/Ziekenhuisterrein-ETZ-Waalwijk-verkocht

Adresgegevens


Peters ProjectOntwikkeling B.V.
Scheltseweg 13
5374EB Schaijk

Social Media