Skip to main content

Graag houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Hoe rommelige Gedempte Haven verandert in een levendige wijk met 170 woningen en horeca

WAALWIJK - Het nu nog wat rommelige gebied rond de Gedempte Haven in Waalwijk moet veranderen in een levendige, in het oog springende wijk. Het ambitieuze plan gaat onder meer uit van zo’n 170 nieuwe woningen, een waterpartij, horeca, gezondheidscentrum en bedrijven. De bijzondere historie van dit gebied speelt een grote rol bij het ontwerp van de wijk.

Brabants Dagblad, Michel Koster  

Peters Projectontwikkeling (PPO) is de kartrekker van het project. Samen met Hoefnagel Projectontwikkeling en de gemeente is een voorlopig stedenbouwkundig plan opgesteld voor het gebied tussen de Taxandriaweg,  Zomerdijksestoep, Taxandriahof en de Dijkstraat. Ooit was dit het kloppend hart van Waalwijk. Tot 1959 lag er een levendige haven. Deze werd gedempt na de aanleg van de A59. Het gebied oogt inmiddels enigszins troosteloos en kan een opknapbeurt hard gebruiken.

De projectontwikkelaars zien kansen om weer iets moois te maken van deze buurt, die niet ver van het Waalwijkse centrum ligt. ,,Het is voor ons een bijzonder en omvangrijk project", stelt Gerwin Wittenberg van PPO. ,,Er komt van alles samen.”

Tekst loopt door onder de illustratie

"Het voorlopige stedenbouwkundig plan is ambitieus. Als de plannen doorgaan moet er een levendige, aantrekkelijke wijk ontstaan. © JYB Architecten"

Het gebied moet inderdaad flink op de schop. De plannen daarvoor leven al een tijd.  Maar bij zo'n grootschalig project  komt nogal wat kijken. Nu het voorlopige stedenbouwkundig plan er ligt, willen de betrokken partijen ook echt door gaan pakken.

Om woningbouw mogelijk te maken, zal er ook gesloopt moeten worden. In het gebied komen zo’n 170 nieuwe (koop-en huur) woningen in allerlei prijsklassen, dus ook voor starters. ,,Het wordt een wijk voor jong en oud”, geeft Wittenberg aan. 

Er verrijzen diverse woongebouwen. ,,We kiezen bij de meesten voor een bijzondere pakhuis-architectuur. Zo wordt de link met het verleden gelegd.”  Die rijke historie komt ook terug bij een waterelement, dat midden in de wijk wordt aangelegd. Deze verwijst naar de ooit verdwenen haven op deze plek.

In het gebied staan al markante historische panden. Deze blijven uiteraard behouden, maar moeten door het plan nog beter tot hun recht komen. ,,Ook willen we een duidelijke relatie leggen met de Kerk aan de Haven, die aan dit gebied grenst.”

Tekst loopt door onder de foto

Het gebied rond de Gedempte Haven oogt nu wat rommelig met een grote parkeerplaats. De toekomstige wijk moet autoluw worden, onder meer door de aanleg van een parkeerkelder.

"'Het gebied rond de Gedempte Haven oogt nu wat rommelig met een grote parkeerplaats. De toekomstige wijk moet autoluw worden, onder meer door de aanleg van een parkeerkelder. © Michel Koster"

De initiatiefnemers gaan voor een autoluwe wijk. Om niet te veel blik op straat te krijgen, willen ze een grote parkeerkelder aanleggen. Deze komt waarschijnlijk onder de waterpartij.

Het plan richt zich overigens niet alleen op wonen. In de buurt zit al wat horeca, daar komt in de huidige plannen nog een horeca-voorziening bij. Verder wordt één van de twee ‘Isco-bedrijfshallen’ omgebouwd tot medisch centrum. De andere hal gaat tegen de vlakte, maar de spanten van het gebouw blijven wel staan. Dat zorgt voor een bijzondere 'toegangspoort’. 

Aan de rand van de wijk komt bovendien een bedrijfsverzamelgebouw. Een bestaand pand, waar nu Delta Airsoft in zit, wordt daarvoor opgeknapt en uitgebreid.

,,Er worden in de wijk geen winkels gevestigd", benadrukt Wittenberg. ,,Het moet geen concurrent worden voor het nabijgelegen centrum.”

Tekst loopt door onder de foto

 "De nieuwe wijk moet een plek worden voor jong en oud. © JYB Architecten"

De omwonenden zijn gisteravond ingelicht over de voorlopige plannen. De initiatiefnemers willen graag ook hun mening en ideeën horen. ,,We willen nog dit jaar bij de gemeente om een aanpassing van het bestemmingsplan gaan vragen", legt Wittenberg uit. Dit soort procedures vergen de nodige tijd. De hoop is dat er in 2023 volop gebouwd wordt.

Waalwijk ziet in ieder geval graag veel meer woningen in het centrum. Nu trekken veel jongeren naar de grote steden. Om te voorkomen dat Waalwijk een 'slaapstad of krimpgemeente’ wordt, moeten er snel meer huizen bij komen. 

De gemeente zet in de binnenstad in op een stedelijker woonmilieu. Volgens het college is daarbij een creatieve aanpak nodig.  Zo zal er bijvoorbeeld vaker in de hoogte gebouwd gaan worden. De plannen voor de Gedempte Haven sluiten aan bij die ambities.

Eén van de Iscohallen wordt gesloopt, de ander wordt omgebouwd tot gezondheidscentrum.

"Eén van de Iscohallen wordt gesloopt, de ander wordt omgebouwd tot gezondheidscentrum. © Michel Koster"

Adresgegevens


Peters ProjectOntwikkeling B.V.
Scheltseweg 13
5374EB Schaijk

Social Media